Framtidsfullmakt

Tanken med en framtidsfullmakt är att du själv får bestämma vem som ska fatta beslut å dina vägnar över dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dag du själv inte längre är beslutskapabel, p.g.a. sjukdom m.m.

God man eller förvaltare behöver inte längre utses. Fullmakten gäller till skillnad från andra fullmakter även efter dödsfall.

Du ska vara frisk och beslutskapabel den dag du skriver under fullmakten.

Den du utser kan vara nära anhörig, exempelvis make/maka, sambo, barn eller annan vuxen person. Du kan också ge olika personer olika uppdrag. Du kan även utse flera personer i viss turordning.

Fullmakten gäller t.ex. för att sköta vårdkontakter, ansöka om särskilt boende m.m.

Förutom vardagliga ekonomiska saker som att sköta abonnemang, avtal om hyra, el, betala räkningar, bankärenden, aktieförsäljningar m.m. kan fullmakten även gälla för försäljning av fastighet, bostadsrätt om du har skrivit in det i fullmakten.

Du kan vidare utse någon som ska granska att saker har skötts rätt.

Fullmakten gäller när den du utsett i fullmakten anser att fullmakten ska börja gälla. Men du kan skriva in att ditt hälsotillstånd prövas av domstol innan fullmakten skall gälla. Det kan även den du utsett till fullmaktshavare göra.

Fullmakten skall, på samma sätt som för testamenten, bevittnas av 2 utomstående personer som bland annat intygar att du är, ”vid dina sinnens fulla bruk”, när du skriver under din framtidsfullmakt.

Fullmakten kan återkallas om du återfår din beslutsförmåga.

Reglerna om framtidsfullmakt infördes under år 2017.Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen höjer försörjningskravet för arbetstillstånd som ett steg mot mer rättvisa arbetsvillkor.Försörjningskravet, som innebär att inkomsten måste täcka både boendekostnader och …

Undvik kvarskatt nästa år

Kvarskatt och höjda kostnadsräntor har under hösten fått stor uppmärksamhet. Många pensionärer har fått kvarskatt, bland annat 57:orna som har hamnat i kläm avseende skattereglerna. Den …

Semesterledighet vid hel sjukskrivning – är det möjligt?

Det korta svaret är nej. Man kan inte ha två ledighetsorsaker samtidigt. Dessutom är grundsyftet med semesterledighet att man som anställd ska vara ledig för vila och rekreation. Något som …

Julgåvor – vad gäller i år?

Inga nya beloppsgränser för julklappar till de anställda – utan det är fortfarande högst 500 kronor som gäller för att gåvan ska vara skattefri för de anställda. Visst finns det …

Fick du slutskattebeskedet i augusti?

Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 13 november ska den vara betald. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär …

Höjt prisbasbelopp – så påverkas du!

Nu har regeringen beslutat om prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Men vilken betydelse har prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet? Regeringen har även valt …

Höstaktuellt om semester

Har man kalenderår som semesterår kan det vara bra att nu gå igenom kvarvarande semesterdagar och planera för när sådana dagar som inte får sparas ska tas ut.Som anställd och arbetsgivare …

Räkenskapsår behöver inte alltid betyda kalenderår

Under sommaren lämnade aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår, in årsredovisningen till Bolagsverket och inkomstdeklarationen till Skatteverket. Att räkenskapsåret motsvarar …

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag …

Höjd ränta på skattekontot- igen

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat …

Senaste nytt