Framtidsfullmakt

Tanken med en framtidsfullmakt är att du själv får bestämma vem som ska fatta beslut å dina vägnar över dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dag du själv inte längre är beslutskapabel, p.g.a. sjukdom m.m.

God man eller förvaltare behöver inte längre utses. Fullmakten gäller till skillnad från andra fullmakter även efter dödsfall.

Du ska vara frisk och beslutskapabel den dag du skriver under fullmakten.

Den du utser kan vara nära anhörig, exempelvis make/maka, sambo, barn eller annan vuxen person. Du kan också ge olika personer olika uppdrag. Du kan även utse flera personer i viss turordning.

Fullmakten gäller t.ex. för att sköta vårdkontakter, ansöka om särskilt boende m.m.

Förutom vardagliga ekonomiska saker som att sköta abonnemang, avtal om hyra, el, betala räkningar, bankärenden, aktieförsäljningar m.m. kan fullmakten även gälla för försäljning av fastighet, bostadsrätt om du har skrivit in det i fullmakten.

Du kan vidare utse någon som ska granska att saker har skötts rätt.

Fullmakten gäller när den du utsett i fullmakten anser att fullmakten ska börja gälla. Men du kan skriva in att ditt hälsotillstånd prövas av domstol innan fullmakten skall gälla. Det kan även den du utsett till fullmaktshavare göra.

Fullmakten skall, på samma sätt som för testamenten, bevittnas av 2 utomstående personer som bland annat intygar att du är, ”vid dina sinnens fulla bruk”, när du skriver under din framtidsfullmakt.

Fullmakten kan återkallas om du återfår din beslutsförmåga.

Reglerna om framtidsfullmakt infördes under år 2017.Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Deklarationstidpunkter för aktiebolag under 2024

Dags att fokusera på när aktiebolag ska lämna in inkomstdeklarationen och betala kvarskatt 2024. Inlämning av deklarationen  För aktiebolag kan inlämningstidpunkten för …

Kontrollera uppgifterna i din deklaration

Snart är deklarationsracet i gång för privatpersoner. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast den 2 maj. I den här artikeln tar vi upp vikten av att kontrollera sina uppgifter och …

K10 eller K12 – vilken blankett ska man använda?

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklarationen för ägare till fåmansföretag. Men när ska man använda vilken blankett när man har sålt en andel eller fått …

Vd och grundare Malin Bergman: ”Tro på din idé”

Kvinnors företagande är viktigt för att främja företagsamhet och konkurrenskraft i Sverige. Trots det är det fortfarande färre kvinnor än män som driver företag. Varför är det så och …

KU-dags!

De allra flesta arbetsgivare och uppgiftslämnare rapporterar idag arbetsgivardeklaration med individuppgifter (AGI). Den finns dock fortfarande tillfällen när kontrolluppgifter ska lämnas. …

Srf konsulterna tipsar: Ny ansökningsperiod för återbetalning av skatt i jordbruk och skogsbruk 

Från och med 1 januari 2024 ska ansökningar för återbetalning av skatt på bränsle som förbrukas i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk göras kvartalsvis. Samtidigt höjs det totala …

Snart kan företagare slippa krånglig kvittohantering

Efter många års utredning finns nu ett konkret förslag från regeringen att företagare inte längre behöver spara kvitton och fakturor i pappersformat – så länge de sparas i digital …

Deklarera – viktiga datum att ha koll på för dig som privatperson!

Nytt år och snart dags att deklarera inkomster för 2023. Här lyfter vi några viktiga datum för fysiska personer att ha koll på under 2024. Flera datum för betalning av kvarskatt  …

Samverkan gör AGI till vapen mot fusk

Införandet av AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå, är en av de största förändringar av lönehanteringen som Srf Lönsam arbetat fram tillsammans med Skatteverket. Nu föreslås att …

Senaste nytt