Revisionsplikten

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades 2010 och blev frivillig. Tanken med den slopade revisionsplikten var att öka lönsamheten och tillväxten samt göra det enklare för små aktiebolag.

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Dessutom kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

 

Vilka effekter får det att inte ha revisor?

Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om det har behov av hjälp på annat sätt. Företaget kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen och hjälp med skattedeklarationerna.

Även när ett aktiebolag väljer att inte ha revisor ska bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor (kanske bara för ett visst räkenskapsår).

Senaste nytt