Verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Anmälan till registret
Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Företaget eller föreningen gör sin anmälan på www.bolagsverket.se. Det kostar 250 kronor. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Har du ingen dator, surfplatta eller smartphone? Saknar du e-legitimation? Enklast är då att du ber någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den.

Du kan ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt. För att få dispens måste du visa att du har särskilda skäl som gör att du inte kan använda e-tjänsten. Bolagsverket ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl görs en bedömning i varje enskilt fall.

Varför måste du anmäla det här?
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Den 1 augusti 2017 började lagen om registrering av verkliga huvudmän att gälla i Sverige. Bolagsverket började därför registrera verkliga huvudmän den 1 september samma år.

Vad är syftet med registret?
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Senaste nytt