Nyheter

Framtidsfullmakt

Tanken med en framtidsfullmakt är att du själv får bestämma vem som ska fatta beslut å dina vägnar över dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dag du själv inte längre är beslutskapabel, p.g.a. sjukdom m.m.

God man eller förvaltare behöver inte längre utses. Fullmakten gäller till skillnad från andra fullmakter även efter dödsfall.

Du ska vara frisk och beslutskapabel den dag du skriver under fullmakten.

Den du utser kan vara nära anhörig, exempelvis make/maka, sambo, barn eller annan vuxen person. Du kan också ge olika personer olika uppdrag. Du kan även utse flera personer i viss turordning.

Fullmakten gäller t.ex. för att sköta vårdkontakter, ansöka om särskilt boende m.m.

Förutom vardagliga ekonomiska saker som att sköta abonnemang, avtal om hyra, el, betala räkningar, bankärenden, aktieförsäljningar m.m. kan fullmakten även gälla för försäljning av fastighet, bostadsrätt om du har skrivit in det i fullmakten.

Du kan vidare utse någon som ska granska att saker har skötts rätt.

Fullmakten gäller när den du utsett i fullmakten anser att fullmakten ska börja gälla. Men du kan skriva in att ditt hälsotillstånd prövas av domstol innan fullmakten skall gälla. Det kan även den du utsett till fullmaktshavare göra.

Fullmakten skall, på samma sätt som för testamenten, bevittnas av 2 utomstående personer som bland annat intygar att du är, ”vid dina sinnens fulla bruk”, när du skriver under din framtidsfullmakt.

Fullmakten kan återkallas om du återfår din beslutsförmåga.

Reglerna om framtidsfullmakt infördes under år 2017.

Senaste nytt